Battle Strategy

Hieronder staat jouw persoonlijke Battle Strategy. Dit wordt automatisch aangevuld met antwoorden die jij geeft tijdens de cursus.

Naam:

Dit is het seksuele gedrag waar ik mee wil breken:

Kijken naar pornofilms
Masturberen / zelfbevrediging
Mijzelf verkleden om seksueel opgewonden te worden
Seksuele opwinding zoeken door bepaalde voorwerpen – fetisch
Lezen van porno – erotische (e-)boeken – erotische verhalen op internet – verhaal-apps waarbij je je romances kiest

Dit waren de gevolgen van het ongewenste seksuele gedrag:

Uitputting / burn-out
Gevoel losgelaten te zijn door God
Voortijdige beëindigen studie
Verlies van interesse in hobby’s ed.
Anderen bewust voorliegen over hoe de zaken ervoor staan
Gevoel dat je twee mensen tegelijk bent (dubbel leven leiden)
Emotionele achtbaan (depressieve klachten, het gevoel dat je gek wordt)
Problemen met afwijzing
Sterke gevoelens van eenzaamheid en isolatie
Angst voor de toekomst
Depressiviteit, neerslachtigheid
Verlies van besef van de werkelijkheid
Laag zelfbeeld
Sterke gevoelens van schuld en schaamte
Nachtmerries
Verlies van levensdoel
Mijn denken wordt beheerst door gedachten aan seks
Ik ga mensen steeds meer zien als lustobject
Ik leef in een fantasiewereld
Toename van huwelijk / relatie problemen
Het contact met anderen verliezen

Mijn doel (positief omschreven):

Vrij van porno. Mezelf weer kunnen zijn en een man van Gods hart zijn

De belangrijkste reden daarvoor is:

Om honderd procent voor God te leven en dat ik uiteindelijk vrij ervan wordt dat ik weer mezelf kan zijn.

Mensen die me hierbij kunnen helpen zijn:

Mijn buddy, evt. mijn partner, mijn familie en mijn vrienden.

Als ik mijn doel gehaald heb, ga ik het vieren door:

Ja ik heb de doelen zeker behaald, ik weet hoe de Bijbel het zegt en wat Gods bedoeling is met seksualiteit.
Nu ga ik verder met de strijd om me te onthouden van alles wat ik God hiermee verdriet kan doen, dus de gedachten erover en masturbatie.

Triggers en risicosituaties die ik moet vermijden:

Dit zijn zaken die mij triggeren en een aanleiding voor mij kunnen zijn om toe te geven aan mijn verslaving. Triggers versterken de kans op een terugval.

Externe triggers:

Youtube of vergelijkbare videosites op de computer of telefoon
Als ik onbeschermd / ongefilterd op internet surf
Het strand in de zomer
Facebook of vergelijkbare platformen op de computer of telefoon
Als ik niet-functioneel surf op het internet
Het gebruik van alcohol, drugs of andere middelen

Interne triggers:

Als ik gestrest of gespannen ben
Als ik verdriet heb
Als ik moe ben
Als ik ontevreden ben
Als ik mij schaam
Als ik mij bang of angstig voel
Als ik mij eenzaam voel
Als ik mij niet gewaardeerd voel
Als ik mij aangevallen voel
Als ik boos of geïrriteerd ben
Als ik medelijden heb met mijzelf
Als ik mij machteloos voel
Als ik mij verveel
Als ik mij onzeker voel
Als ik mij onder druk gezet voel
Als ik mij afgewezen voel
Als ik mij buitengesloten voel

Dit zijn de craving technieken die ik gebruik als ik voor de verleiding sta om aan het ongewenste seksuele gedrag toe te geven:

Ik ga gevoel surfen
Ik verlaat de plek waar de craving gevoelens zijn ontstaan
Ik verleg mijn focus
Ik zoek afleiding in iets wat energie kost
Ik zoek steun
Ik vernietig de beelden in mijn hoofd door ze met een ander beeld te vervangen
Ik vul me met gedachten aan de grote liefde van God. Ik spreek ze hardop uit

Terugvalsignalen:

Dit zijn signalen die een terugval bij mij aankondigen.
Ik houd mij steeds vaker niet aan gemaakte afspraken
Ik vergeet vaker afspraken
Ik voer opdrachten of taken niet zorgvuldig uit
Ik vermijd contact met anderen
Ik stel de waarheid net iets anders voor dan het werkelijk is
Ik ben gehaast en druk
Ik heb minder oprechte aandacht/belangstelling voor anderen
Ik ben snel om kleine dingen geïrriteerd
Ik sla vaker christelijke activiteiten over
Ik ga later naar bed dan normaal
Ik verveel mij tijdens mijn vrije tijd
Ik gebruik vaker middelen en/of drank
Ik reageer niet of laat op berichtjes
Ik wil / ben niet bereikbaar
Ik geef minder aandacht aan mijn persoonlijke verzorging
Ik maak van mijn leefomgeving vaker een rommeltje
Ik sla vaker gezonde maaltijden over
Ik eet vaker tussendoor snacks
Ik maak vaker schulden of geef makkelijk geld uit
Ik kijk steeds meer uren films/series
Ik sla mijn stille tijd met God vaker over

Terugval versterkende gedachten:

Dit zijn gedachten die de kans op een terugval in mijn verslaving vergroten.
Niemand houdt echt van mij
Ik kan niet zonder seks
Het gaat al zolang fout, dan maakt deze ene keer ook niet meer uit
Het zal zo’n vaart niet lopen
Ik moet niet zo streng zijn tegen mezelf
Iedereen doet het toch af en toe
Ik wil even nergens aan denken nu. Ik heb gewoon zin
Een gezonde man / vrouw kan nu eenmaal niet zonder
Ik verdien het ook om een beetje gelukkig te zijn
Als ik denk aan mijn vriend(in) en dan masturbeer dan is dat wel ok
Het lukt me toch niet om te veranderen, waarom zou ik het proberen?
Niemand kan of wil in mijn behoeftes voorzien
Seks beantwoordt mijn behoefte aan intimiteit
Seks helpt mij de pijn te verzachten
Ik mag mij niet ongelukkig / rot voelen
Als ik opgewonden ben moet ik deze spanning ontladen
Als ik opgewonden ben moet ik deze spanning ontladen
Ik heb ook behoeftes waar ik wat mee mag doen
Dit is de laatste keer
Één keertje brengt geen schade, het gaat immers al zo lang goed
Heel eventjes maar… dat kan geen kwaad
Als ik er anderen geen schade mee doe is het niet zo erg
Heel veel mensen doen het.

Helpende gedachten:

Dit zijn gedachten die me helpen om goed om te gaan met risicosituaties en de druk van verleidingen. Dit zijn onder andere bemoedigende bijbelteksten.
Ik voel mij niet schuldig, ik schaam me niet, ik voel me blijer, ik voel me rein, ik kan vol goede moet kijken naar mijn toekomst.
Ik kan op een gezonde manier verlangen naar Jozef(future husband), ik kan genieten van een leven zonder dat ik daar porno voor nodig ben= ik voel me vrij!
En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ (Joh.8:31-32)

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ (Mat.11:28-30)

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn. (Fil.4:8-9)

Helpende acties:

Dit zijn acties die me helpen om niet toe te geven aan mijn verslaving, juist op momenten dat ik toch in de verleiding kom (= craving technieken).
– door niet doelloos achter mijn scherm te zitten
– door niet te blijven staren (de ‘tweede blik’)
– door weinig/geen alcohol te gebruiken
– door situaties van alleen-zijn of passiviteit te vermijden
– door mijn gevoelens te leren kennen
– iets anders gaan doen (weg van het scherm, wegkijken)
– niet stiekem overwegen hoe het zou zijn om toe te geven aan de verleiding
– door bewust te denken aan de nadelen van toegeven en door bewust te denken aan God, Channah en de kinderen

Preventie-maatregelen:

Dit zijn maatregelen die mij preventief (dus vooraf) helpen om me te wapenen tegen de verleidingen van mijn verslaving.
Ik geef mijn buddy/partner/goede vriend(in) de toegangscode van mijn telefoon / computer zodat zij er altijd in mee kunnen kijken
Ik stel de schermtijd en de toegangsbeperkingen in op mijn iPhone
Ik zet de meldingen (pop-ups, meldingsgeluiden) uit voor social media, games en andere zaken zodat ik niet steeds gestoord wordt
Ik neem mijn mobieltje niet mee naar mijn slaapkamer als ik ga slapen
Ik kijk niet mer naar films waar de kijkwijzer aangeeft dat er seks in voorkomt
Geen films met seks. Nul.

De volgende vragen helpen mij om na te denken over mijn preventiemaatregelen:

Welk gevoel overheerst? Wat vertelt je dat? Hoe kun je daar gehoor aan geven? Welke escape is er? Wat zegt God op dit moment tegen jou?

HURT: gekwetst zijn – preventiemaatregelen hierbij zijn:

Analyseer eens het gevoel. Waar komt het vandaan en tot wat leidt het? Klopt het gevoel met de waarheid?
Deel je gevoel met h of m en luister naar hun reactie.
Ga hardlopen.

ANGER: boosheid of onrustig – preventiemaatregelen hierbij zijn:

Welke grens wordt geuit?
Deel je boosheid en praat erover!

LONELY: alleen of eenzaamheid – preventiemaatregelen hierbij zijn:

Als ik me alleen voel, sta ik dat toe. Ik zoek contact met een vriend door te bellen.

TIRED: vermoeidheid – preventiemaatregelen hierbij zijn:

Voldoende slapen, voldoende bewegen, lief zijn voor mezelf!

Als ik toch een keer een uitglijder maak zijn dit de stappen die ik zet:

Ik vertel het aan:

Mijn accountability partner

Op dit moment vertel ik het:

Zo snel mogelijk.

Dit is wat ik dan vertel:

Wat is er gebeurd?
Wat was de aanleiding?

Dit is hoe ik het dan vertel:

Via de telefoon.

Dit is wat ik dan van de ander verwacht aan wie ik het vertel:

Geen veroordeling, maar bemoediging en aanmoediging.

Dit heb ik geleerd uit mijn Algemeen Dagboek:

Dit heb jij genoteerd na het bekijken van je Algemeen Dagboek. Ook heb je gereflecteerd op je opdrachten en de gesprekken met je buddy.
Ik heb het algemeen dagboek helaas niet gebruikt, ging alleen de stappen volgen en vergat de rest.

Laatste aanvullingen:

Dit zijn helpende inzichten die jij tijdens de cursus bent tegengekomen.
IK moet meer contact zoeken met christen vrienden