Preview

Hey, welkom bij de preview van de cursus! Onderstaand vind je de eerste stap van Pure Heart. Smaakt dat naar meer? Schrijf je gratis in.

Stap 1: Welkom

Hey,

Welkom bij de Cursus Pure Heart! Check de welkoms-video hieronder om écht te starten.

Instructie

Deze cursus is opgebouwd uit 35 stappen, waarin we je mee willen nemen naar een gezond en puur leven. Want zo’n leven is absoluut mogelijk! Met ‘porno’ bedoelen we “alle geproduceerde beelden, teksten en muziek die als doel hebben om seksuele opwinding bij de kijker op te roepen. Alles waar je naar kijkt en luistert om seksueel geprikkeld te raken valt hieronder.” Je zal tijdens de cursus merken, dat we ervoor kiezen om meestal alleen ‘pornografie’ te benoemen, maar daarmee bedoelen we dus álle vormen van ongewenst seksueel gedrag, waaronder de volledige breedte van pornografie, masturbatie en buiten-echtelijke vormen van seksualiteit.

We beginnen de cursus met wat voorbereidingen, voordat je jouw probleem effectief aan kunt gaan pakken. Dat betekent dat we inzoomen op de achtergrond van jouw issue, dat we je tips en tricks geven om je worsteling te leren tackelen en dat we het erover gaan hebben, hoe jij in de toekomst wilt leven. 

Dit doen we allemaal vanuit een christelijke basis, wat betekent dat we gaan kijken naar wat God zegt over de dingen die we bespreken. Daarvoor maken we gebruik van de NBV-vertaling. Naast het Bijbelse gedeelte, zullen we ook inzichten delen uit bijvoorbeeld de psychologie, die je verder kunnen helpen. 

Wij geloven dat je deze reis niet zonder God aan moet willen gaan. Jezus noemt Zichzelf ‘het Leven’ (Joh. 14:6), Hij is de bron waar we uit kunnen putten. We willen je daarom aanmoedigen om de cursus te volgen met de Bijbel in de hand. Lees de verwijzingen door, markeer ze in je eigen Bijbel en maak aantekeningen.

Wanneer je niet zo bekend bent met het geloof, kan je het beste beginnen met het Nieuwe Testament, het ‘2e deel’ van de Bijbel, waarin je over het leven en de avonturen van Jezus leest. Ook kan dit filmpje je helpen om concreter te begrijpen wat het christelijk geloof inhoudt.

In de cursus werken we met stappen. Deze zijn kort en krachtig opgezet, met opdrachten en mogelijkheden tot verdieping. Merk je nou dat een stap wat meer tijd kost, neem die tijd dan gerust! En andersom ook: ben je al snel klaar, of wil je graag verder, dan kan je alvast aan de volgende stap beginnen. Het tempo van jouw reis bepaal je dus helemaal zelf. Wel willen we je aanraden om niet meer dan twee stappen per dag af te ronden, zodat je de tijd neemt om alles te laten zakken en jij ook echt goed aan de slag kan gaan met alles wat je gelezen en gehoord hebt.

Tip voor het gebruik van je mobiele telefoon: lees je de cursus ’s avonds, zet dan de ‘nachtstand’ aan. Het blauwe licht wordt daarbij gefilterd, zodat je na de tijd makkelijker in slaap valt.

Nog even een opmerking voor de mensen met een relatie: we hebben gekozen voor het woord partner, dat ‘vriend’, ‘vriendin’, ‘verloofde’, ‘man’ of ‘vrouw’ kan betekenen.

Verwachting

Sean Covey schreef het boek ‘Zeven eigenschappen die jou succesvol maken’. Daarin zegt hij dat als je ergens aan begint, je dit het best kunt doen met het einddoel voor ogen. Het is belangrijk om te weten waar je naartoe werkt. Dus: waarom ben je begonnen aan deze cursus?
>> In cursus zelf staat hier een antwoordveld, waarin jij je antwoord kunt invullen.

Wat wil jij leren?
>> In cursus zelf staat hier een antwoordveld, waarin jij je antwoord kunt invullen.

Waar wil je aan het einde van deze cursus staan?
>> In cursus zelf staat hier een antwoordveld, waarin jij je antwoord kunt invullen.

Trial and error

Gebed

Betrek God (de Vader, Jezus én de Heilige Geest) in het proces waar je nu doorheen gaat. Wees in alle dingen eerlijk over wat jou bezig houdt. Check Psalm 13 maar eens. Daarin zien we hoe David al zijn emoties eruit gooit. God is daar niet bang voor, Hij wil juist graag dat je eerlijk bent.

Samenvatting

Schrijf nu in een korte samenvatting op wat je tijdens deze stap geleerd hebt. Dit kan in 2-3 zinnen, maar mag ook langer. Wat jij fijn vindt! Deze samenvatting kun je terugvinden in je cursusmenu.

>> In cursus zelf staat hier een antwoordveld, waarin jij je antwoord kunt invullen.

Deze samenvatting vind je later terug op je home-screen. Na elke stap wordt deze aangevuld met de samenvatting die je dan weer schrijft. Zo kan je makkelijk terugkijken op jouw leerproces!

Tijdens de volgende stap duiken we verder in de voorbereiding, zodat jij helder krijgt wat de gevolgen zijn van het probleem in jouw leven.

Dit was de preview van de cursus! Je hebt de eerste stap bekeken. Smaakt dat naar meer? Schrijf je gratis in.